Frank Mohn og Lise Hammergren inn som styremedlemmer i Kavli Holding

English8. January 2015

Pressemelding fra Kavlifondet
(Bergen, 8. januar 2015)

Frank Mohn og Lise Hammergren inn som styremedlemmer i Kavli Holding
Kavlifondet har valgt inn Frank Mohn og Lise Hammergren som nye styremedlemmer i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet.

Frank Mohn leder i dag rådgivningsselskapet Momentum Partners i Bergen og har tidligere bl.a. vært konsernsjef i Rieber & Søn. Han har dessuten lang internasjonal erfaring fra Jotun og har arbeidet for The Boston Consulting Group.

Lise Hammergren er divisjonsdirektør på Handelshøyskolen BI med ansvar for BI Executive. Hun har solid leder- og markedsføringsbakgrunn fra Lilleborg, Orkla Brands, Orkla Media, og Schibsted.

Øvrige styremedlemmer i Kavli Holding AS er Finn Jebsen (styreleder), Stefan Granlund, Dag Opedal, Aksel Mjøs, Eli Kverneland og Rune Nyheim. Konsernstyrets oppgave er å drive Kavlikonsernets kommersielle utvikling mens styret i Kavlifondet tildeler allmennyttige bidrag, utøver eieroppgaven, og forvalter øvrige midler.

Reidar Lorentzen går samtidig, etter oppnådd aldersgrense, ut av styrene i Kavlifondet og Kavli Holding AS etter mer enn 20 års imponerende innsats for konsernets og fondets positive utvikling.

_______________________________________________________________________________

Kontaktperson: Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet, mobil 97088529

Kavlikonsernet er et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, med en årlig omsetning på nær 3 mrd.kr. i Norden og i Storbritannia. I Norge er konsernet mest kjent for Kavli smøreost og produkter fra Q-Meieriene. Kavli er heleid av Kavlifondet, som årlig deler ut penger til gode formål innen forskning, kultur og humanitær virksomhet.

Se for øvrig: www.kavli.com

Eldre:

Nyere: