Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Kavlifondet

Bergen, 15. januar 2016:
Silvija Seres inn som styremedlem i Kavlifondet

Kavlifondet har valgt inn Silvija Seres som nytt styremedlem i Kavlifondet.  Hun erstatter Reidar Lorentzen som gikk ut av styret ved aldersgrensen i desember 2014 etter å ha vært medlem siden 2000 og gjort en uvurderlig innsats for fondet og Kavlikonsernet.

Silvija Seres er uavhengig investor, styremedlem og rådgiver for ulike selskaper. Hun sitter for tiden bl.a. i styrene for Nordea, Enoro Holding, Syncron, Academedia og flere forskningsinstitusjoner, slik som Simula Research Lab og Sintef IKT. Seres har tidligere jobbet som forsker og fellow i Oxford og DEC SRC, direktør for produktmarkedsføring i Fast Search & Transfer og direktør for forretningsstyring i Microsoft. Hun har en doktorgrad i matematikk fra Oxford og en MBA fra INSEAD.

Øvrige styremedlemmer i Kavlifondet er Aksel Mjøs (styreleder), Solfrid Lind og Dag J. Opedal.  Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet. Styret har i oppgave å tildele allmennyttige bidrag, utøve eieroppgaven og forvalte øvrige fondsmidler.

Kontaktperson: Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet, mobil 97088529

Frank Mohn og Lise Hammergren inn som styremedlemmer i Kavli Holding (Bergen, 8. januar 2015)

Kavlifondet har valgt inn Frank Mohn og Lise Hammergren som nye styremedlemmer i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet.

Frank Mohn leder i dag rådgivningsselskapet Momentum Partners i Bergen og har tidligere bl.a. vært konsernsjef i Rieber & Søn. Han har dessuten lang internasjonal erfaring fra Jotun og har arbeidet for The Boston Consulting Group.

Les mer her