30. juni 2011

Kavli-ansatte nominerte prosjekter

Kavlifondet har bevilget midler til fire nye prosjekter i Kavli-landene Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Støtten er bevilget av Kavlifondets styre etter at de ansatte i Kavli fikk anledning til å nominere prosjekter i sitt eget land.

Norge: Kreftforeningen
Øremerket forskning. Kreftforeningen er Norges største ikke-offentlige bidragsyter til kreftforskningen.

Mer informasjon: www.kreftforeningen.no

Sverige: Min Stora Dag
Min Stora Dag er en stiftelse som samarbeider med alle universitetssykehus og de fleste barne- og ungdomsklinikker i Sverige. Målet er at syke barn under behandling får realisert en drøm, enten det er et møte med en kjent fotballspiller eller en tur til et ridesenter. I tillegg arrangeres det gruppeaktiviteter som konserter og andre spennende arrangementer. Stiftelsen har prinsesse Madeleine som beskytter.

Mer informasjon: www.minstoradag.org

Danmark: Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK)
LOKK er en interesseorganisasjon som jobber med å synliggjøre og styrke danske krisesentre som forebygger fysisk og psykisk vold mot kvinner og deres barn. Kavlifondet støtter et prosjekt som er rettet mot barnløse kvinner som ofte har færre tilbud enn kvinner med barn. Det er opprettet en egen ”støttekasse” som kan brukes til etableringshjelp, psykologhjelp, fritidsaktiviteter og utdanning.

Mer informasjon: www.lokk.dk

Storbritannia: Gibside School for pupils with learning difficulties
Gibside School for pupils with learning difficulties er en skole for personer med lærevansker og spesielle behov. Den er plassert rett vest for Kavlis anlegg i Gateshead utenfor Newcastle. Kavlifondet skal blant annet sørge for nye lekeapparater på skolens uteområde, i tillegg til å finansiere kjøp av minibuss slik at skolen kan ta elevene med på ekskursjoner.

Mer informasjon: www.gibsideschool.org