Kavlifondet samarbeider med Econa

Kavlifondet og Econa skal sammen søke frem til samarbeidsprosjekter. Kavlifondet bidrar med kapital, og Econa med kompetanse. Det første samarbeidsprosjektet er «Fargespill», som Kavlifondet besluttet å støtte tidlig i 2011. Midlene skal brukes til å spre «Fargespill» til andre deler av Norge.

Noen av prosjektene som Kavlifondet støtter har imidlertid også behov for å få tilført kompetanse innen økonomi, markedsføring og ledelse.

Derfor har Kavlifondet nå etablert et samarbeid med Econa, tidligere Siviløkonomforeningen. Dette er Norges største forening av økonomer og ledere med ca 3.000 studentmedlemmer og 14.000 vanlige medlemmer på masternivå. Econa har som et av sine formål «å medvirke til at medlemmene også engasjeres i samfunnsspørsmål på de økonomiske, humanistiske og kulturelle områder». Det betyr at Econa stiller tid og relevant kompetanse til rådighet for samfunnsnyttig arbeid.

Det første samarbeidet mellom Kavlifondet og Econa er «Fargespill», en flerkulturell musikalsk forestilling på høyt nivå for hele familien. På «Fargespill» medvirker mellom 60 og 70 barn og unge fra over 25 forskjellige land på scenen. De representerer flere religiøse retninger, og har svært ulik alder og bakgrunn. Forestillingen er satt sammen av folkesanger, regler og dans som Fargespillaktørene har brakt med seg fra sine land og kulturer.

«Fargespill» debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og har siden den gang produsert forestillinger som til sammen er sett av over 60.000 publikummere. Nå satses det på å starte nye «Fargespill» også andre steder i landet.

Les mer om «Fargespill» her: www.fargespill.no