1. juli 2011

Bokprosjekt om kritisk journalistikk

Kavlifondet støtter utgivelsen av et lærebokprosjekt i undersøkende journalistikk som skal utgis av Gyldendal Akademisk med Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal som redaktører. Støtten skal benyttes til å honorere eksterne bidragsytere til boken.