1. juli 2011

Vestlandets viktigste hus for utsatt ungdom

”Kavlifondet har vært fantastiske å samarbeide med.”
(Hanne Britt Venø, prosjektleder)

K3 er et hus/aktivitetssenter for organisasjoner og ildsjeler som ønsker å aktivisere utsatt ungdom. Målet er at K3 – som ligger på Kvamskogen utenfor Bergen – skal bli Vestlandets viktigste treningsanlegg, der de unge skal få naturopplevelser, utfordringer samt fysisk og sosial trening i samspill med trygge voksne.

AKE er en ideell stiftelse og har som formål å tilrettelegge for positive aktiviteter for utsatt ungdom og barn. Ideen til K3 oppsto som følge av at initiativtakerne til AKE-stiftelsen så et behov for et fristed som var barnas eget.

– Kavlifondet har vært fantastiske å samarbeide med. Prosjektet begynner å nærme seg fullført, og vi regner med at senteret står ferdig og kan ta imot de første gjestene senhøsten 2011, sier prosjektleder Hanne Britt Venø.

Mer informasjon: http://www.akestiftelsen.no/