2. juli 2011

Ny daglig leder for Kavlifondet

Inger Elise Iversen tiltrer stillingen som daglig leder for Kavlifondet 1. august 2011.

Kavlifondet har ansatt Inger Elise Iversen som ny daglig leder. Iversen tar over for Harald Schjelderup når han til høsten blir heltidspolitiker i Bergen.

Inger Elise Iversen, som er født og oppvokst i Egersund, begynner i Kavlifondet etter en lang karriere i Hansa Borg Bryggerier AS. Iversen har vært ansatt i Hansa siden 1995, og har hatt flere roller innenfor marketing og økonomi. Siden 2002 har hun vært ansatt som HR ressursutvikler. I denne stillingen har hun blant annet arbeidet med organisasjons- og lederutvikling.

Før hun begynte i Hansa var Iversen ansatt som prosjektøkonom og controller i Selmer AS.

Den nye lederen for Kavlifondet er utdannet innenfor økonomi og ledelse ved Trondheim økonomiske høyskole. Iversen har også en helsefaglig bakgrunn, og var i begynnelsen av sin arbeidskarriere ansatt som sykepleier på psykiatrisk klinikk på Haukeland sykehus og på prematuravdelingen på regionssykehuset i Trondheim.