2. juli 2011

Økt synlighet skal inspirere til økt samfunnsansvar

Nye nettsider og satsing i sosiale medier skal synliggjøre Kavlifondets allmennyttige arbeid.

Mens Kavlifondet – som eier samtlige aksjer i Kavli – bruker deler av Kavlikonsernets overskudd for å reinvestere, styrke og utvikle konsernet, går resten til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid i både inn- og utland. Nå har Kavlifondet fått nye hjemmesider som skal synliggjøre arbeidet de gjør.

– Spennet er veldig stort. Økt synlighet av det samfunnsansvaret vi tar gjennom Kavlifondet, er noe både vi, våre ansatte og mange eksterne har ønsket i lang tid. De nye nettsidene er ett av grepene vi tar, sier daglig leder Harald Schjelderup.

Fra barn til eldre

Spennet i det arbeidet Kavlifondet gjør er stort. På den ene siden støtter fondet prosjekter som Strømmestiftelsens Speed School-prosjekt i Burkina Faso, der støtten gjør skolegang mulig for mer enn 4000 barn. På den andre siden har Kavlifondet vært med på å etablere senteret for demens- og aldersforskning på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

– Kavli er heldigvis ikke den eneste bedriften som tar samfunnsansvar. Men Kavli og Kavlifondet skiller seg fra andre på et vesentlig område: For oss er den allmennyttige virksomheten selve formålet. Forhåpentligvis kan andre bli inspirert av denne eiermodellen og vår måte å jobbe på, sier Harald Schjelderup.

Store, langvarige prosjekter

Kavlifondet er inne i en spennende utviklingsfase. Fra i stor grad å sitte passivt og motta søknader og støtte mange ulike prosjekter, har utviklingen gått i retning av at fondet støtter færre, større og mer langsiktige prosjekter som fondet i større grad oppsøker selv.

– Slik kan fondet i større grad bidra til å sette tydelige spor etter seg. Dette gir også muligheter for tettere partnerskap med mottakerne over lengre tid, slik at man i fellesskap oppnår bedre resultater og større samfunnsmessig avkastning av bidragene, sier Schjelderup.

På Facebook

Samtidig som Kavlifondets nettsider er pusset opp, tar også fondet steget inn i de nye mediene.

– Vi ønsker å være til stede på Facebook, og kommer til å bruke Facebook-siden vår til å dele nyheter om prosjekter vi støtter og andre nyheter vi tror publikum har interesse av å vite om, sier Schjelderup.