1. juli 2011

Gatehospitalet – Rett helsetilbud på rett sted

”Dette er rett helsetilbud på rett sted. Her klarer de å hjelpe mennesker som lever et liv som de færreste av oss vil tåle å se.”
(Bjarne Håkon Hanssen, tidligere helseminister)

Gatehospitalet har fått =Oslo-prisen, hatt besøk av kongen og finansieres av staten. Men uten Kavlifondet ville tilbudet kanskje aldri blitt opprettet.

Foto: Camilla Orten / Frelsesarméen
Bjarne Håkon Hansen på åpningen av gatehospitalets kvinneavdeling i 2008. Foto: Camilla Orten / Frelsesarméen

Frelsesarmeens gatehospital er et tilbud for rusavhengige som har store og sammensatte helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Det kan være ved langvarig sykdom der det ikke er behov for sykehusinnleggelse eller ved mer akutte situasjoner som underernæring, utmattelse og tannproblemer.

Falt utenfor

Bakgrunnen for Gatehospitalet var en rapport finansiert av Kavlifondet som dokumenterte at rusavhengige ofte har store og sammensatte problemer som ikke fanges godt nok opp av helsetjenesten.

Det førte til at Helse- og omsorgsdepartementet bevilget penger til oppstart i 2004, og i 2009 ble Gatehospitalet utvidet med en egen kvinneavdeling. Både kong Harald og daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen deltok under utvidelsen i 2009.

Stemt frem av brukerne

– Dette er rett helsetilbud på rett sted. Her klarer de å hjelpe mennesker som lever et liv som de færreste av oss vil tåle å se. Da må vi bidra med det vi kan, og systemene samordner seg, sa Hanssen ifølge regjeringen.no.

Også de rusavhengige selv setter pris på de 17 sengeplassene. I 2011 fikk Gatehospitalet =Oslo-prisen, som har som mål å stimulere og hedre konstruktivt og verdig sosialt arbeid. Tidligere vinnere er Alternativ jul og kronprinsparet, men 2011-prisen var første gang selgerne selv hadde stemt frem vinneren.

Redder liv

– Dette er en tilbakemelding fra de som selv har vært på Gatehospitalet og opplevd tilbudet, sa daglig leder Camilla Svingen i =Oslo. Selgerne trakk frem stedet som et hjem og et godt sted å være, der de får respekt, blir sett, får hvile og får være mer enn ”en narkis”. De uttaler også at Gatehospitalet har reddet mange liv og at det er det beste tiltaket som finnes.

– Det at de som tar imot tilbudet sier at det er ok, er den viktigste anerkjennelsen vi kan få. Det er det som gjør at vi tør å fortsette. Så takk til alle de som har stemt, sa daglig leder Marit Myklebust ved Frelsesarmeens Gatehospital da hun takket for prisen.