1. juli 2011

Ivaretar arven etter Grieg

Senter for Griegforskning arbeider for å ivareta arven etter våre aller viktigste komponister. Kavlifondet finansierer to professor II-stillinger ved senteret.

Senter for Griegforskning er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Offentlige Bibliotek/Bergen kommune og Universitetet i Bergen. Senteret skal styrke kompetansen om og øke tilgjengeligheten ute i verden til Edvard Grieg og hans verk spesielt, men også til andre vestnorske komponister som Ole Bull, Harald Sæverud, Fartein Valen, Geirr Tveitt og Ketil Hvoslef.

Senteret er etablert som en erkjennelse av at en styrking av arven etter Grieg krever økt innsats i fornyingsarbeidet, og det vil i praksis innebære økt innsats i forskning, editering og kunnskapsutvikling.

Bergen Offentlige Bibliotek huser den originale Grieg-samlingen, og mesteparten av materialet er digitalisert og gjort allment tilgjengelig.

Rektor ved UiB Sigmund Grønmo under åpningen

Kavlifondet støtter senteret ved å finansiere to professor II-stillinger i tre år. Senteret vil i tillegg ha midler til hel professorstilling fra og med 2012 og to stillinger for doktorgradstudenter. Senteret har også solide samarbeidspartnere i Edvard Grieg Museum, Troldhaugen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Mer informasjon: http://bergenbibliotek.no