11. august 2011

Health and Development International

Health and Development International er en stiftelse som tidligere har bidratt til å bekjempe guineaorm og elefantsyke, og som nå jobber med et prosjekt i Niger der målet er å forhindre dødsfall blant kvinner som føder.

Hvert år dør mellom 500 000 og 600 000 kvinner i forbindelse med svangerskap, de fleste under fødsel. Blokkert fødsel, blødning, infeksjoner og ødelagt underliv som følge av fødselsfistel er noen av de vanligste årsakene i områder hvor keisersnitt ikke er tilgjengelig på grunn av mangel på leger eller enkelt medisinsk utstyr.

Niger i Vest-Afrika er rangert av FN som verdens fattigste land. Én av syv kvinner i landet dør før eller senere i forbindelse med fødsel. Mange kvinner som har hatt fistel blir dessuten avvist og utstøtt av familien og lokalsamfunnet.

Health and Development International og den norske legen Anders Seims pilotprosjekt går ut på å lære opp ressurspersoner i landsbyene til å kjenne igjen tegn på fistel hos fødende kvinner, slik at de igjen kan sørge for tilgang til medisinsk hjelp. Målet er å redusere antall kvinner som dør av langvarig, blokkert fødsel med minst 75 prosent, redusere nye fødselsfistler med minst 50 prosent og utvide prosjektet emnemessig slik at det også reduserer antallet som blør i hjel med minst 50 prosent.

Så langt har prosjektet hatt oppsiktsvekkende gode resultater, og neste steg er å få internasjonale offentlige organisasjoner til å adoptere metoden slik at fistel kan bekjempes på verdensbasis.
Kavlifondet støtter prosjektet slik at pilotprosjektet kan utvides til større deler av Vest-Niger.