19. oktober 2011

Den digitale barnevakten

Kavlifondet var med på laget da Barnevakten tok steget ut i den store verden! I løpet av kort tid har Barnevakten vokst seg stor og driver i dag ulike arbeid på nettet i både USA, Storbritannia, Australia, Danmark og Norge.

Barn og unge har en annen medievirkelighet enn hva som var vanlig bare noen får år tilbake. Dette gir mange muligheter, men også noen utfordringer for oss foreldre. Barnevakten arbeider for at foreldre skal ha gode verktøy for å bevare barnas sikkerhet og integritet.

Barnevakten har i 11 år bistått foreldre i å veilede barn til positiv bruk av digitale medier. Organisasjonen har fra starten jobbet ut i fra Barnekonvensjonen til FN som sier at barn har rett på tilgang til medier – og krav på beskyttelse mot informasjon som kan være skadelig.

I 2010 fikk Barnevakten støtte fra Kavlifondet til å etablere en engelskspråklig nettside med rådgiving til foreldre om barns bruk av internett, mobil, spill, film og nye medier. www.kidsandmedia.co.uk. Den britiske nettsiden har hatt besøkende fra 140 nasjoner i 2011 og sommeren 2011 ble Barnevaktens foreldreforum www.kidsandmedia.net nominert til pris av det prestisjetunge Nominet Trust i England.

Kavlifondet støtter nå også oppbyggingen av Kids and Media Danmark, en organisasjon som drives etter samme modell som Barnevakten i Norge. Organisasjonen vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Kidsandmedia.dk retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge.

– Kavlifondet har vært avgjørende for å sikre finansiering til oppstart av arbeidene utenfor Norge. Barnevakten er blitt en norsk organisasjonsinnovasjon som vekker internasjonal oppsikt, og her er det Kavlifondet som har åpnet døren til verden, sier daglig leder Øystein Samnøen i Barnevakten

Barnevakten deltar i tre ulike EU-prosjekter relatert til digital mobbing, og inviteres som taler og skribent i flere internasjonale fora.