19. oktober 2011

Kavlifondet vil hjelpe ME-pasienter

Kavlifondet setter nå fokus på sykdommen kronisk utmattelsesssyndrom, også kjent som ME .

ME-pasient Lene Loe får immunmodulerende behandling med Rituximab på Kreftpoliklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Sykepleier Helle Øvrebø, professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge følger med på behandlingen.

Kavlifondet har valgt å støtte et forskningsprosjekt ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, som arbeider for å kartlegge årsaksforhold og muligheter for behandling av ME (Myalgisk Encephalomyelopati). Dette bringer håp for tusenvis av pasienter og deres pårørende.

Omstridt sykdom
Kronisk utmattelsessyndrom er blant de sykdommene som er mye omtalt og diskutert i norsk presse. ME  rammer omtrent 0.2 % av befolkningen.  Pasienter med ME opplever ofte betydelig energisvikt og utmattelse. Mange har også smerter og forstyrrelse av kognitive funksjoner som konsentrasjonsevne og hukommelse. Det er også vanlig med varig redusert funksjonsevne og invaliditet. Dessverre er det også mange syke som opplever lite forståelse fra omgivelser og helsevesenet. Dette kan skyldes at sykdommens årsaksforhold fortsatt er ukjent, og at det i dag ikke finnes dokumentert standardbehandling av ME.

Olav Mella, Ove Bruland, Sigrid Lunde, Dipak Sapkota og Øystein Fluge arbeider med å finne årsaken til ME ved laboratorieanalyser. Olav Dahl var ikke tilstede ved fotograferingen. 

Kreftkur til ME-pasienter
Ved Kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus har man funnet overaskende resultater under behandling av kreftpasienter. De rapporterer nemlig om bedring av ME-symptomer hos pasienter som tilfeldigvis hadde både ME og lymfekreft. Disse pasientene har nemlig fått behandling som påvirker immunapparatet. Det er gjennomført en klinisk studie med 30 pasienter, der halvparten fikk en medisin (Rituximab) som reduserer antallet B-lymfocytter (en type hvite blodceller) og der halvparten fikk saltvann (placebo). Verken pasientene eller legene visste hvilken behandling som var gitt. Resultatene som har blitt publisert i tidsskiftet PLoS One, viser at 67 %  av pasientene som fikk aktiv medisin fikk en klar bedring, mot 13% i kontrollgruppen (de som fikk saltvann).

Veien videre
Forskningen fremover har til hensikt å avdekke årsaksforholdene ved ME samt videreutvikle konsept for behandling av denne sykdommen, noe som på sikt kan hjelpe pasienter over hele verden, som i dag ikke har tilbud om konkret behandling.

Hypotesen er at ME kan være en autoimmun sykdom, altså sykdom hvor kroppen blir angrepet av eget immunapparat (ofte etter infeksjoner). Det pågår nye kliniske studier som undersøker hvordan medisinen Rituximab bør gis for å oppnå best mulig resultat, under såkalt vedlikeholdsbehandling med repeterte behandlinger. Det skal også forskes på om behandlingen kan hjelpe de aller sykeste ME pasientene.

Kavlifondet sitt engasjement sikrer dette prosjektets videre fremdrift og gir håp for mange pasienter og pårørende.

TV 2:
Kavlifondet gir penger til ME-forskning
Vil finne verdens første ME-test, med Kavlifondet i ryggen

Flere relaterte linker

Videoklipp:

Les mer i media:

Utenlandske medier

Blogger