7. oktober 2011

Skoleeventyr i Vest Afrika: Tilbake til fremtiden – på ni måneder

Speed School er en gratis intensivutdanning for barn mellom åtte og tolv år, som av ulike årsaker har gått glipp av skolegang i Burkina Faso, Mali og Niger. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake til skolebenken, slik at de etter ett års utdanning kan overføres til en formell grunnskole i nærheten av sin egen landsby.

Totalt 67 millioner barn og unge står uten skoletilbud, i følge
UNESCOs EFA Global Monitoring Report 2011(Education for all – The hidden crisis: Armed conflict and education ). Derfor støtter Kavlifondet Strømmestiftelsens arbeid med å få barn tilbake på skolebenken i et av Afrikas fattigste land, Burkina Faso. En støtte til Speed School er et bidrag i kampen mot fattigdom.

Per i dag har mer enn 55.000 barn og unge deltatt i Speed School, og det arbeides med en videreføring av utdanningsprogrammet i andre partnerland i Sør. I 2010 mottok Strømmestiftelsen Burkina Fasos høyeste utmerkelse innenfor utdanningssektoren, nettopp på grunn av Speed School-programmet.

De tre involverte landene undertegnet nylig en avtale med Strømmestiftelsen, hvor myndighetene påtok seg et ansvar for å forankre utdanningen i sitt nasjonale utdanningsprogram. Denne avtalen bidro også til etableringen av et regionalt sekretariat for Speed School som skal styrke samarbeidet mellom myndighetene og det sivile samfunn, og forankre konseptet hos myndighetene i mye større grad.

En oppstart av Speed School-programmet i en landsby skjer aldri tilfeldig. Det foreligger alltid undersøkelser på hvor mange barn mellom åtte og tolv år som ikke går på skolen i en landsby. Samtidig eksisterer det et krav om at det ligger en formell grunnskole i nærheten av landsbyen, slik at barna kan overføres til den etter endt skoleår. Skolen eksisterer maksimalt to år i den enkelte landsbyen, og ved årets slutt overføres læreren, pulter og stoler til neste landsby.

Strømmestiftelsen legger et lokalt engasjement til grunn for all sin virksomhet. Før etableringen av Speed School involveres derfor mødre i spare- og lånegrupper ett år i forkant av skoleoppstart. Slik bygges det kompetanse hos mødrene, som gjør dem rustet til både å starte egen business og til å spare penger. Gjennom generering av egne inntekter står mødrene bedre rustet til å finansiere barnas skoleutgifter når de en gang begynner på den ordinære grunnskolen.

I Speed School-programmet sørger Strømmestiftelsen for utdanning av lærere, men landsbyen må selv bidra med et klasserom i tillegg til kost og losji til læreren. Dette sikrer lokal deltakelse og eierskap, noe som øker bærekraften i programmet og styrker resultatene.

Kavlifondet tror på et kunnskapsløft av en hel nasjon, og anser forankringen av Speed School i det nasjonale utdanningsprogrammet i Burkina Faso som en nøkkelfaktor for suksess. Samtidig anerkjenner vi Strømmestiftelsens bruk av lokale partnere i landet, som igjen involverer enkeltmennesker på grasrotplan.

Skole og utdanning gir enkeltmennesker muligheter til vekst og utvikling, og gir varige resultater i arbeidet med å bryte ut av fattigdom. Derfor er det en ære for Kavlifondet å gi sitt bidrag til Strømmestiftelsens flaggskip Speed School. Vi ønsker å bidra til at FNs tusenårsmål om å sikre alle barn, både gutter og jenter, en mulighet til å fullføre en grunnskoleutdanning skal oppfylles.