30. november 2011

Internasjonal demensforskning

Kavlifondet har i flere år støttet Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Nå støttes også internasjonale forskere ved syv hukommelsesklinikker, som tester en ny metode for demensdiagnostisering. 

Demens i en tidlig fase kan være vanskelig å diagnostisere, og spesielt kan det være vanskelig å skille ulike demenssykdommer fra hverandre.

Mange har opplevd hvordan slektninger og venner, som har fått en demenssykdom har svunnet bort og mistet seg selv og kontakten med andre. Demens kan skyldes ulike hjernesykdommer, hyppigst er Alzheimers sykdom, deretter kommer demens på grunn av hjerneslag eller “drypp”.

Utvikling av og konsekvenser av demens
Nesten alle demenssykdommer progredierer, det vil si at sykdommen brer seg til flere områder i hjernen og medfører at den som rammes blir mer og mer hjelpeløs. Endret funksjonsevne, psykiske problemer og endret atferd sliter på pårørende, som får problemer med å forstå og å vite hvordan de skal hjelpe den som er syk.

Internasjonalt forskningsprosjektet med støtte fra Kavlifondet
En forskergruppe i Island har introdusert en ny metode for å bruke EEG i diagnostikken av
Alzheimers sykdom.  Syv hukommelsesklinikker i Reykjavik, Stockholm, Kaunas, København, Roskilde,
Bergen og Oslo har startet et felles forskningsprosjekt for å undersøke om bruk av EEG kan skille personer med Alzheimers sykdom fra dem med andre demenssykdommer, eller fra mennesker som har redusert hukommelsesfunksjon av andre årsaker.

– Om resultatene blir positive, vil dette være et viktig skritt for å finne nye enkle metoder for å diagnostisere ulike demenssykdommer, spesielt Alzheimers sykdom, sier professor/dr. med. Knut Engedal i Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse.