Kavliansatte i Danmark har talt!

Medarbeidere i Kavli Danmark har  valgt at deres ”ansattandel” for 2011, som er på kr 500 000, skal fordeles mellom to danske organisasjoner.

I 2011 økte Kavlifondet summen som de ansatte i Kavli skal få råderett over. Totalt skulle 2 millioner kroner fordeles i Norge, Sverige, Danmark og England. I Norge var det Kreftforeningen som ble valgt ut. Nå har også Kavli Danmark sine medarbeidere valgt hvem de ønsker at Kavlifondet skal støtte på deres vegne.

I Danmark har de valgt å dele støtten i to. 100 000 NKR går til det danske julemerkefondet (Julemærkefonden). Dette er en organisasjon som arbeider for å gi en bedre hverdag for barn med psykiske og sosiale problemer.

Den andre mottakeren er PS Landsforening, en organisasjon for pårørende til mennesker med spiseforstyrrelser. PS Landsforening får 400 000 kroner som skal brukes på et toårig prosjekt hvor det skal tilbys kurs hvor formålet er å hjelpe både de spiseforstyrrede og de pårørende med støtte, erfaringer, hjelp og verktøy, slik at færre familier går i oppløsning som følge av stress og depresjoner.