26. mars 2012

Kavlifondet støtter Risør kammermusikkfest

Risør kammermusikkfest har hatt stor suksess med tilbud til barn og unge. I 2012 utvides konsertserien til også å omfatte de eldre i kommunen. Kavlifondet skal i år bidra til å etablere en ønskekonsert for byens eldre, blant annet for beboere på eldresenter og pleiehjem.

– Erfaringer fra konserter for demente viser at selv sterkt rammede kan huske sanger og melodier som de har hatt forhold til tidligere i livet. Dette forteller festivalsjef Per Erik Kise Larsen til Kavlifondet.

– Musikk fester seg i minnet på en annen måte enn mye annen kunnskap. Gjennom «eldrekonsertene» våre håper vi å gjenkalle både de gode minnene og samtidig gi en stor opplevelse der og da», sier Kise Laren.

Flere av konsertene under årets festival vil bli holdt i Kunstparken, like ved Risør kirke. Dette er i gåavstand til et av kommunenes eldresenter, og festivalen vil legge til rette for at de som ønsker det, kan få hjelp til å besøke konsertene. Festivalsjefen ønsker å legge til rette for at også pårørende kan ta del i konsertene.


Klikk på bildet for å besøke Risør Kammermusikkfest

 Flere av konsertene under års festival vil bli holdt i Kunstparken, like ved Risør kirke. Dette er i gåavstand til et av kommunenes eldresenter, og festivalen vil legge til rette for at de som ønsker det, kan få hjelp til å besøke konsertene. Festivalsjefen ønsker å legge til rette for at også pårørende kan ta del i konsertene.

Leif Ove Andsnes, Ian Bostridge, Martin Fröst, Brodsky Quartet, Det Norske Kammermusikkfest med de kunstneriske lederne Lars Anders Tomter og Henning Kraggerud, og et stort antall internasjonalt kjente topp musikere spiller på årets kammermusikkfest i Risør. Årets festival byr på ett av de fyldigste programmene i festivalens 21. årige historie med mer 33 arrangementer i 6 dager fra 26. juni til 1. juli.

For mer informasjon se www.kammermusikkfest.no