16. april 2012

Den mobile varmestuen redder liv

Kavlifondet  tildelte i 2011 støtte til drift av den såkalte «Suppebussen» i Oslo.


Den mobile varmestuen i Oslo drives av Fyrlyset, Frelsesarmeens rusomsorg. Bussen har blitt et overlevingssted for mange bostedsløse i hovedstaden på vinteren. Vanligvis er suppebussen ute to ganger i uka med varm suppe til trengende. Men når gradestokken viser fem minusgradern eller mer, blir suppebussen gjort om til varmestue med litt enklere matservering.

Midlene fra Kavlifondet har vært brukt til å dekke de løpende kostnadene til driften av den mobile varmestuen.

I 2011 ble bussen besøkt av 5577 personer, Av disse var 3451 norske menn og 588 norske kvinner. Utenom dette var den største andelen 1123 østeuropeere. Andelen østeuropeere er også den største endingen i statistikken de siste par årene.

Daglig leder for Fyrlyset Iver Ø. Skyberg sier til Kavlifondet at de ser det som sitt ansvar å kunne «ta temperaturen» på situasjonen for hjemløse og folk på gata.

– Gjennom oppsøkende patruljer, også på natten, forsøker vi å dokumentere og observere situasjonen for hjemløse og rusmisbrukere. Hva mandag kjører to ansatte fra Fyrlyset oppsøkende patruljer i Oslo, forteller Skyberg.

Suppebussen som er i bruk i dag, har vært på gatene siden vinteren 2000. Siden den gang har det blitt servert mer enn 400.000 porsjoner suppe fra det mobile herberget. Suppebussen redder liv, og Kavlifondet er stolt av å kunne bidra til dette viktige arbeidet.