10. mai 2012

Kavliansatte fortsetter å støtte gode formål.

Verdiskapning for gode formål er et hovedmål for Kavlikonsernet og preger organisasjonskulturen. For å støtte konsernets kultur og verdigrunnlag har Kavlifondet siden 2010 gitt de ansatte råderetten til en andel av tildelingsmidlene.

I 2011 økte Kavlifondet tildelingsmidlene og 2 millioner kroner skal fordeles ut til gode formål i de land hvor Kavlikonsernet er representert med egne produksjonssteder.

Nå har medarbeiderne i Kavli Sverige besluttet at støtten skal  fordeles mellom foreningene Min Stora Dag,  BRIS og  A Non Smoking Generation.  

Se pressemeldinger: