15. mai 2012

Kavlifondet bidrar til Livsglede

Kavlifondet fortsetter å jobbe for at eldre og dementes livssituasjonen skal forbedres og har nylig inngått et samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre.
 

 
Stiftelsen Livsglede for Eldre har siden starten i 2005 arbeidet for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen.
Med hele 27 lokalforeninger, og 67 videregående skoler som bruker «Livsglede for Eldre» som tema, har stiftelsen fått fotfeste over hele landet. 
 
– Vi oppfatter at stiftelsen Livsglede for Eldre gjennom sin tilnærming til pleietrengende eldre har bidratt til innovasjon og nytenkning. Stiftelsen har vist stor gjennomføringsevne og Kavlifondet vil gjerne bidra til at disse bærekraftige ideene og gode tilnærmingene overfor pleietrengende eldre kan forsterkes og oppskaleres, sier Kavlifondets daglige leder Inger Elise Iversen.
 
Elin Anita Verdal i Livsglede for Eldre mener at samarbeidet med Kavlifondet skaper nye muligheter og åpner mange nye dører for stiftelsen. – Vi er her for at flest mulig skal oppleve mer glede i hverdagen. Vi opplever at samarbeidet med Kavlifondet er en anerkjennelse av vårt arbeid og et samarbeid som nå kan bringe Stiftelsen til nye høyder, sier Verdal.
 
Med støtten fra Kavlifondet kan Livsglede for Eldre øke satsingen sin. Målet er å starte 10 nye lokalforeninger og starte prosjekter i 40 nye videregående skoler og 35 Livsgledebarnehager.