30. mai 2012

Småbarnspedagogikk i verdens fattigste land


Med støtte fra Kavlifondet har den norske ildsjelen og sosiale entreprenøren Marit Svahn åpnet syv nye barnehager i Malawi, et av verdens aller fattigste land. Prosjektet utdanner også førskolelærere.

Takket være førskoleprosjektet Marit Svahn har etablert i Malawi, ble det uteksaminert 18 førskolelærere i Malawi i mars 2012.
De 18 er Malawis første førskolelærere. Arve Gunnestad, professor ved Dronning Mauds Minde, høgskole for Førskolelærerutdanning, og Høyskolelektor Joronn Sæthre ved NLA i Bergen, har bidratt med utdanningsopplegget.

I november 2012 vil prosjektet starte opp med 25 nye førskolestudenter.

Malawi er blant verdens aller fattigste land. Om lag halvparten av landets cirka 15 millioner innbyggere er under 15 år, og cirka 1,3 millioner barn er foreldreløse. Behovet for barnehager er enormt. Dette er bakgrunnen for at Kavlifondet støtter Svahns prosjekt. Både etablering av nye barnehager og utdanning av pedagogisk personale inngår i prosjektet.

Målet er å samarbeide med malawiske myndigheter om å oppskalere prosjektet og etablere en offentlig utdanning for førskolelærere i Malawi. Samtalene med malawiske myndigheter om dette er allerede i gang.

1.mai i år åpnet de syv nye barnehagene som prosjektet står bak. Til sammen har de plass til 420 barn. Barna er i hovedsak foreldreløse barn fra 3-6 år. Hver barnehage har både pedagogisk personale og kokker, og barna er sikret ett næringsrikt måltid hver dag.Barna lærer grunnleggende ferdigheter med tanke på videre skolegang, og utvikler sine kreative evner med sang, dans og drama. Barnehagene vil også bli praksisplasser for det nye kullet med studenter når de skal ut i praksis.

Etter Kavlifondets støtte inneholder navnene på barnehagene ordet Kavli, for eksempel Kavli Preschool Kalowa og Kavli Preschool Majojo. På eksamensfesten ble det servert Kavlis kaviar. Den falt godt i smak hos festdeltakerne, som aldri hadde smakt noe lignende.

 

 

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.

I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.