14. august 2012

15-åringer aktiviserer eldre

Ved Kroken sykehjem i Tromsø kommune er 10-klassinger ansatt for å aktivisere beboerne. Tur i skog og mark, ludo og kinobesøk skaper glede og trivsel på sykehjemmet.

-Dette er en kjempesuksess. Vi har hatt åtte ungdommer ansatt for å aktivisere de eldre, og det har gått over all forventning, sier Sol Andressen, ergoterapeut og faglig ansvarlig for prosjektet.

-De eldre er veldig fornøyde, og det samme er deres pårørende. Tilbakemeldingene fra de ansatte på sykehjemmet er også veldig gode, sier hun.
Kavlifondet besluttet å støtte prosjektet fordi det forsterker Kavlifondet satsing på å bedre eldre menneskers fysiske og mentale helse.

-Uten støttet fra Kavlifondet ville prosjektet ikke latt seg gjennomføre, sier Sol.
Hun legger vekt på at ungdommene er ansatt på tariffmessige vilkår, og at arbeidet utføres på en seriøs måte. Sol er faglig ansvarlig og kontaktperson for ungdommene.

I sommer har det vært mye dårlig vær i Krokelvdalen, så mye av aktivitetene har foregått inne. Når regnet pisker mot vindusruta er det godt å ha noen som steker vafler og inviterer til ludo og kortspill.
Når været har tillat det, har de som er i form kommet seg ut på tur.

-Å sørge for at beboerne kommer ut i frisk luft, er en lite prioritert oppgave i en hektisk sykehjems hverdag. Derfor hadde jeg satt det som mål i sommer å være mest mulig ute. Vi satte opp et aktivitetsprogram og arbeidslister som ungdommene skulle følge. Med disse ekstra hendene klarte vi i tillegg å oppnå noe som ikke ville vært gjennomførbart uten hjelp, nemlig å arrangere eldretreff i en lavo i et av våre turområder. I tillegg har vi hatt byturer og turer til kulturelle severdigheter, sier Sol.

I høst skal prosjektet videreføres, ved at fire av ungdommene fortsetter å jobbe ved sykehjemmet. Også dette er finansiert av Kavlifondet.
Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.
I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.