13. august 2012

Tør du prøve å bli symfoniker?

Går du med drømmen om å bli symfoniker? Tør du sitte på scenen og spille Beethovens 9. symfoni mens koret stemmer opp og en fullsatt sal begeistret kjenner ilingene spre seg opp i hårrøttene?

Hvis du gjør det, og lurer på hvordan livet som musiker i et symfoniorkester arter seg, kan du søke deg med på en ukes «spillejobb» sammen med Helsingborgs Symfoniorkester en uke fra 29. oktober i år. For første gang skal det arrangeres et Nordisk Orkesterakademi for unge musikere, der de kan jobbe sammen med profesjonelle.

Et symfoniorkester er en svær bedrift, som kan ha mer enn 100 fast ansatte musikere, samt dirigent og annet personale.
Helsingborg Symfoniorkester består av 61 musikere og halvparten av det faste orkesteret får fri den uken akademiet pågår, resten skal jobbe sammen med «vikarer» fra alle de nordiske landene. Ungdommene fra 16 til 25 år skal dele arbeidspult og notestativ med en erfaren, profesjonell musiker. Ved utgangen av uken skal orkesteret holde konsert.
Målet med Nordisk Orkesterakademi er ikke bare å utvikle seg mest mulig som musiker, men å forstå hva det innebærer å kunne jobbe som musiker på heltid.

– Vi håper dette skal virke stimulerende på unge talenter, slik at de velger å ta en høyere musikkutdannelse og på den måten styrker rekrutteringen til symfoniorkestrene i hele Norden, ikke bare her i Sør-Sverige, sier Erik Bergquist, ansvarlig for prosjektet.

– Jeg synes det er fantastisk morsomt å jobbe med dette prosjektet, og hos oss har det meget høy prioritert på grunn av sin karakter: spre kunnskap og interesse blant de unge, sier Bergquist.
Bergquist har i mange år gått med planene om å arrangere et Nordisk Orkesterakademi for unge. Nå vil det bli realisert takket være støtten fra Kavlifondet.

– Kavlifondet ser på dette tiltaket som en verdifull innsats for å styrke utviklingen av interessen for musikk blant unge mennesker i hele Norden. Vi har derfor valgt å støtte Nordisk Orkesterakademi, sier daglig leder Inger Elise Iversen.

– I tillegg til å styrke interessen for musikk, har prosjektet som ambisjon å knytte musikere fra hele Norden sammen, og på den måten lage nettverk de kan bruke under sine studier og senere som musikere, sier Bergquist.
Søknadsfristen er 15. september.
Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.
I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.