Kavli er det eneste næringsmiddelkonsernet i Norge som deler ut overskuddet til gode formål.

Overskuddet i Kavli Holding AS som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål.

Olav Kavli etablerte Kavli ble i 1893. I 1962 overførte sønnen Knut eierskapet til Kavlifondet. Fondet eier alle aksjene i Kavli Holding AS.

Fondet skal utøve godt eierskap, forvalte finansielle midler og støtte allmennyttige formål. Formålet skal oppnås ved at styre og ledelse jobber ansvarlig, langsiktig og engasjert.

I Kavlifondets første formålsparagraf heter det: “O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond (Kavlifondet) er en stiftelse som har til formål gjennom tildeling av midler, etter nærmere bestemmelse av Kavlifondets styre, å fremme humanitære formål, forskning og kultur.”

justert-strategi

Tydelig utdelingsstrategi

Kavlifondet ønsker å oppnå størst mulig nytteeffekt av de enkelte utdelingene, og vi arbeider for at de samlede utdelingene skal bli betydelige over tid. Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen, og vi har definert en tydelig utdelingsstrategi hvor seksti prosent av midlene går til humanitære formål, tretti prosent til medisinsk forskning og ti prosent til kultur.

Utdelingene har steget betydelig år for år. I 2015 delte Fondet ut 58,2 millioner kroner.