24. oktober 2012

Blir eldre friskere av styrketrening?

Tilpasset styrketrening for eldre mennesker vil gjøre at de holder seg friskere og kan leve lengre i eget hjem. De som allerede er svekket vil ha god effekt av styrketrening.

Denne påstanden skal forsker Hilde Sylliaas ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøke i et forskningsprosjekt støttet av Kavlifondet. Dette er en del av Kavlifondets satsing på ulike prosjekter som bedrer situasjonen for eldre og mennesker med demens. Prosjektet vil pågå frem til 2015.

-For de eldste av våre eldre er det avgjørende å opprettholde en god fysisk funksjon og høy livskvalitet så lenge som mulig. Ofte medfører kroniske sykdommer en rask svekkelse av fysikk og evnen til å mestre dagliglivet. Vi tror trening vil motvirke dette, sier Sylliaas.

Musklene svekkes

Økende alder svekker både muskelmasse og muskelstyrke. Fra fylte 50 år reduseres muskelstyrken med én prosent årlig, og fra fylte 70 år svekkes den med tre prosent årlig.

-Mange tror at trening for gamle mennesker er skadelig, særlig hvis de er rammet av en kronisk sykdom. Det er det ikke. Tidligere undersøkelser viser at effekten av styrketrening er størst hos dem som har vært inaktive tidligere, sier Sylliaas.

De som trekkes ut til å delta i treningsopplegget vil bli undersøkt og deretter få tildelt et tilpasset treningsprogram, som gjennomføres under veiledning. De som deltar skal trene styrke to ganger i uken.

Omfattende tester

Etter tre måneder skal de som har trent testes mot en rekke parametere, som inkluderer både fysiske ferdigheter og biologiske tester. I tillegg skal de intervjues om hvordan de har oppfattet treningen, og hvordan livet har artet seg etter at de har startet treningen. Disse resultatene vil så bli evaluert opp mot en kontrollgruppe som ikke har deltatt på treningen.

Deltagerne vil være fra 67 år og oppover, og de første er allerede i gang.

I fase to av undersøkelsene skal studien gi svar på hva slag effekt det har å opprettholde treningen på et mindre intensivt nivå.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.

I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.

Både Kiersten Torp Steinnes og Aud Hynnekleiv har passert 90 år og har stor glede av å trene med vekter under veiledning av Hilde Sylliaas, som forsker på effekten av trening for dem over 67 år.

Foto: Jørgen Braastad