7. november 2012

Bill. mrk: Pensjonert kirurg søkes

CapaCare utdanner helsepersonell i et av verdens fattigste land. Organisasjonen søker pensjonerte kirurger som lærere i prosjektet. Knut Skreden tok utfordringen, etter 40 år som kirurg ved ulike norske sykehus.

I Sierra Leone er det cirka ti kirurger til sammen på landets offentlige sykehus. Disse skal betjene en befolkning på 5,3 millioner innbyggere.

Hensikten med det kirurgiske opptreningsprogrammet i regi av CapaCare i er å trene helsearbeidere som ikke er leger til å gjøre kirurgi. Opplegget bygger på et vellykket tilsvarende program som er gjennomført i Øst-Afrika, og gjennomføres i tett samarbeid med helsemyndighetene i Sierra Leone.

Etter endt CapaCare-opplæring vil helsearbeiderne kunne gjennomføre enkle, men livsviktige  kirurgiske inngrep, som brokkoperasjoner, hudtransplantasjoner og fødselshjelp.

Anbefaler

Knut Skreden, 70 år og pensjonert kirurg, er en av lærerne i prosjektet. Han har vært i Sierra Leone i to omganger, og skal tilbake våren 2013. Hvert opphold er på cirka tre uker.

Livet som lærer består av intense dager, fylt med hardt arbeid og sterke inntrykk. Likevel nøler ikke Skreden med å anbefale leger som har anledning til å ta tre uker fri fra livet i Norge, til å reise. Man trenger arbeidslyst og på-gangsmot. Det praktiske tar Capacare seg av.

– Det er tøffe, men meningsfulle dager. Jeg vil ikke si at jeg bedrer helse-situasjonen i Sierra Leone, men jeg bidrar til bedre helse for de jeg hjelper mens jeg er der. Den største effekten er det elevene som vil stå for, når de er ferdig uteksaminert.

Sterke inntrykk

Gleden over å kunne bidra er der sammen med mange tunge inntrykk. Sierra Leone er et av verdens fattigste land, som også scorer dårlig på helse: Forventet levealder er 48 år, dødelighet for barn under fem år er på 20 prosent, og mer enn én prosent av alle fødsler ender med at mor dør.

CapaCares opplæringsprogram skal gjøre det mulig å etablere et basalt, men livreddende helsetilbud på landsbygda i Sierra Leone. Gjennom året er studentene under opplæring på ulike sykehus i landet og benytter læringsmateriell fra Verdens helseorganisasjon. Når eksperter fra CapaCare kommer fra Norge, er det intensivkurs på sykehuset i Masanga.

Learning by doing

– Jeg møter pasienter, opererer eller assisterer elever som opererer i cirka ti timer hver dag i de tre ukene jeg er der. Det er ”learning by doing”. Studentene følger med på hva jeg gjør, eller gjennomfører enkle kirurgiske inngrep mens jeg assisterer. Om kvelden er det teori. Det er ikke noe som heter fritid eller helgestengt når jeg er der, sier Skreden.

CapaCare er en norsk organisasjon som ledes av Håkon Bolkan. Bolkan er til daglig kirurg ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kavlifondet har de siste to årene vært CapaCares viktigste økonomiske støttespiller og vil videreføre samarbeidet i ytterligere to år.

– Vi ønsker gjennom våre tildelinger og med vårt engasjement å støtte svake og vanskeligstilte i blant annet Vest- Afrika. Vi er glade for å kunne bidra inn i et prosjekt som sikrer overføring av kunnskap til lokale helsearbeidere, og som på sikt gjør Sierra Leone mindre avhengig av utenlandske eksperter,  sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavlifondet

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.