26. november 2012

Internasjonal studentfestival i Trondheim 2013

Trondheims internasjonale studentfestival, ISFiT mellom venner, arrangeres annethvert år. I 2013 er det 12. gang arrangementet går av stabelen.

ISFiT 2013 dreier seg om global handel. Fra 7. til 17. februar møtes 450 studenter fra hele verden i Trondheim for å diskutere temaet fra ulike vinkler: Hva betyr global handel for utvikling? Hva bør og kan stater, multinasjonale selskaper, organisasjoner, lokalsamfunn og individer gjøre for å sikre at global handel bidrar til en bedre verden?

ISFiT ønsker å bidra til internasjonalt samarbeid mellom studenter. På festivalen vil studenter fra hele verden, uavhengig av politisk og religiøst ståsted utveksle ideer, tanker og meninger og legge grunnlag for vennskap og livslang kontakt. Mer enn 400 trondheimsstudenter bidrar til arrangementet ved å jobbe som frivillige.

Kavlifondet støtter ISFiT økonomisk og støtten retter seg særlig inn mot festivalens aktiviteter for sosiale entreprenører. Sosialt entreprenørskap er generelt et viktig tema for Kavlifondets tildelinger, og ISFiT er en flott arena for sosiale entreprenører til både å hente inspirasjon og til å etablere nye samarbeid.

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 21 millioner kroner til humanitær virksomhet , forskning og kultur.


ISFiT 2013 arrangeres i februar 2013, men setter allerede nå preg på bybildet i Trondheim.

Foto: fotogjengen.samfundet.no