1. desember 2012

Bred satsing på aldring og demens

Kavlifondet ønsker å bidra til bedre liv for eldre og personer med demens. Samarbeidet med Kavli forskningssenter for aldring og demens er en hovedsatsing for Kavlifondet.  

I 2003 var Kavlifondet med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Fra 2008 er samarbeidspartnerne Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Bergen kommune blitt med på laget.  Målet er å bidra til et bedre liv for eldre og personer med demens, samt å etablere kunnskap om forebygging, slik at færre utvikler aldersrelaterte helseplager i framtiden.

Fra Birkebeiner til demens-diagnostikk

Forskningen er tverrfaglig, og senteret har tilknyttet sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, leger, en ernæringsfysiolog samt omlag ti doktorgradskandidater. Prosjektene spenner fra Birkebeinerstudien, som skal undersøke betydningen av fysisk aktivitet for helse og funksjon i eldre år, til utvikling av nye og bedre metoder for demensdiagnostikk, bedre behandling av eldre med hoftebrudd og bedre ernæringsbehandling i sykehus. Forskerne er med i både nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Kavlifondet  støtter også Nordic Network for Dementia Diagnostics, som er et stort nordisk forskningsprosjekt  hvor målet er å teste nye metoder for diagnostisering av demens.  Her samarbeider  forskergrupper fra fem nordiske land og Litauen for å øke kunnskapen om årsakene til demens og hvordan man kan harmonisere metoder for diagnostisering, slik at man tidligere kan oppdage sykdommen.

Kavliseminaret

Kavlisenteret arrangerer hvert år Kavliseminaret, som er et årlig seminar for forskere innen geriatri og alderspsykiatri. Seminaret gir doktorgradskandidater mulighet til å presentere sine prosjekter og knytte kontakter på tvers av helseforetak og miljøer.

Kavlisenteret  ledes av dr.med. og overlege i geriatri Anette Hylen Ranhoff, professor i psykologi Inger Hilde Nordhus, og forsknings-koordinator Ida Kristine Sangnes. Kavlifondet har siden 2003 bidratt med cirka 25 millioner kroner i forskningsstøtte knyttet til aldring og demens.

Du kan lese mer om Kavlisenteret på www.kavlisenter.no.

Bred satsing

Også andre prosjekter som Kavlifondet støtter har som mål å gi eldre bedre livskvalitet:

  • Stiftelsen Livsglede for Eldre: Stiftelsen arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen.
  • Styrketrening for eldre: Forsker Hilde Sylliaas ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøker effekten av styrketrening for eldre.
  • Noen AS: Hjelper personer som rammes av demens til å fortsette å bo hjemme.
  • Mentor +: Opplegg i regi av Frelsesarmeen, som setter spreke pensjonister i kontakt med eldre som har en hverdag preget av ensomhet og lite aktivitet.
  • Ungdom i sykehjem: Ved Kroken sykehjem i Tromsø er 10-klassinger ansatt for å aktivisere beboerne.
  • Festspillene i Bergen: Festspillkonserter på sykehjem, sykehus og eldresentre.
  • Risør Kammermusikkfest: Gir eldre og pleietrengende  ulike konsertopplevelser hele året, samt ”Meloditimen” under den årlige kammermusikkfesten.
  • Vinterfestspill på Røros: Inviterer beboere på alders og- sykehjem og omsorgsboliger til musikkopplevelser .
  • Generasjonssang: Har som mål å føre generasjonene sammen gjennom sang og kulturelle aktiviteter.
  • Elvira Bjordals bok om Kanuttene: Boken skal inspirere andre til å ta opp arven etter Kanuttene og spre sangglede for Kanuttenes hjertevenner: eldre, syke og handikappede.

 

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 21 millioner kroner til humanitær virksomhet , forskning og kultur.