19. desember 2012

De Kavli-ansattes valg

Kavlis ansatte i Norge har bestemt at Pøbelprosjektet, Varmestuens Venner og Mental Helse Ungdom skal motta støtte fra Kavlifondet i 2012. En andel av Fondets utdelinger er øremerket prosjekter de ansatte i Kavli selv stemmer frem. 

En rekke gode prosjekter var nominert, alle med sine tilhengere blant Kavlis ansatte. I år var det Pøbelprosjektet til Eddie Eidsvåg, Varmestuens Venner i Stavanger og Mental Helses ungdomsorganisasjon som ble valgt.

Kavlis ansatte i Norge har bestemt at Pøbelprosjektet, Varmestuens Venner og Mental Helse Ungdom skal motta støtte fra Kavlifondet i 2012.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor skole og arbeidsliv ut i jobb eller videreutdannelse. Pøbelprosjektets visjon er å skape et bedre samfunn, med pøbler på vei til jobb. I Pøbelprosjektet lærer ungdommene å bruke sine egne ressurser for å oppnå sine mål. Mange er desorienterte etter å ha vært såkalte «skoletapere» i mange år, og har mistet troen på at de representerer ressurser som er attraktive for samfunn og næringsliv.

Varmestuens Venner er et lavterskeltilbud for alle rusmisbrukere i Stavanger og omegn. Varmestuens Venner ble etablert i 1973, da Gerd og Evald Høyland bestemte seg for å hjelpe de svakeste i samfunnet. Varmestuens Venner tilbyr rene klær, en dusj, en matbit og vennlige ord med på veien. I julen byr Varmestuen på god atmosfæren med julemat, hyggelige mennesker og underholdning.

Mental Helse Ungdom er en medlemsorganisasjon for barn og unge. Mental Helse Ungdom vil at god psykisk helse skal vurderes som like viktig som god fysisk helse. Mental Helse Ungdom arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. De vil gi barn og unge med psykiske helseproblemer en stemme i samfunnet, slik at de blir hørt når avgjørelser som omhandler psykisk helse skal tas.

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 21 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.