3. desember 2012

Personlig engasjement gir skoler i Malawi

I samarbeid med lokale skolemyndigheter i Malawi bygger den norske stiftelsen Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation skoler i Malawi.

Stiftelsen har siden 2007 boret brønner og rehabilitert og bygget en rekke grunnskoler i det fattige østafrikanske landet. Høsten 2010 besluttet de å bygge en ny videregående skole i Chihame, som ligger omtrent midt på Malawi-sjøens vestlige bredd. Grunnskolene i området har til sammen nesten syv tusen elever, men ingen videregående skole.
Oppføringen av Bungano Secondary er nå i full gang. Rektorbolig og klasserom til første og andre trinn er klare og lærerbolig og klasserom for tredje og fjerde trinn er under bygging.
Skolen planlegges og bygges i et nært samarbeid med skolemyndighetene. Skolebøker og materiell er kjøpt inn, og planen er skolestart på nyåret.


I tillegg til Kavlifondet er elevrådet ved Nord-Østerdal Videregående skole på Tynset og Price Waterhouse Coopers blant stiftelsens støttespillere i dette prosjektet. Tidligere i høst ble stiftelsens primus motor Ola Grønn Hagen tildelt Human-Etisk Forbund Hedmark og Oppland fylkeslags Humanistpris for 2012, for sin medvirkning til stiftelsens arbeid i Malawi.

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 21 millioner kroner til humanitær virksomhet , forskning og kultur.