6. desember 2012

Hvem blir Årets sosiale entreprenør i 2013?

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, sitter i juryen når Ferd Sosiale Entreprenører skal kåre Årets sosiale entreprenør 2013.

Sosialt entreprenørskap handler om å løse samfunnsproblemer med metoder fra forretningslivet som viktige verktøy.. Motivasjonen er knyttet til problemløsning, ikke profitt.

Vinneren av Årets sosiale entreprenør 2013 får en halv million kroner til videreutvikling av sin bedrift.  Søknadsfristen er 10.desember. Prisen deles ut på Ferds konferanse om sosialt entreprenørskap 25.februar 2013 i Oslo. Kriteriene deltakerne vurderes etter er at de:

  • Har prøvd ut nye løsninger på sosiale utfordringer i Norge
  • Kan dokumentere gode sosiale resultater
  • Bruker en forretningsmodell som gjør virksomheten levedyktig
  • Har en løsning som kan og bør nå ut til stadig flere

Kavlifondet ser verdien i at engasjerte enkeltmennesker lanserer nyskapende løsninger på sosiale problemer. Derfor spiller det gjerne rollen som fødselshjelper for sosiale entreprenører, ved å gi finansiell støtte som senere erstattes av andre finansieringskilder.

Støtter sosiale entreprenører

Kavlifondet har opp igjennom årene støttet mange sosiale entreprenører, både i Norge og i andre land.  Eksempler på nyere tildelinger til sosiale entreprenører i Norge inkluderer Stiftelsen Livsglede for eldre, Noen AS og Pøbelprosjektet.

Heidi Wang, som startet Noen AS, vant utnevnelsen  ”Årets sosiale  entreprenør” i 2011. Kavlifondet støtter Noen AS i å bygge en landsomfattende abonnementstjeneste for personer som lider av demens, og gir midler til å utvikle et databasert verktøy til bruk for å hjelpe personer med demens og støtte deres pårørende. Noen AS  har som mål å bidra til helsefremming og økt livskvalitet for personer med demens, eldre og pårørende.

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen.

Kavlifondets støtte til Stiftelsen Livsglede for Eldre hjelper dem å styrke og skalere arbeidet med å spre livsglede i hverdagen til pleietrengende eldre.

En andel av Kavlifondets tildelinger bestemmes av Kavlis ansatte. For 2012 er Pøbelprosjektet et av prosjektene som Kavlis ansatte ønsker å støtte. Pøbelprosjektet AS ble stiftet 1. juni 2007. Målet er å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet ut i jobb eller videreutdannelse.

Kavlifondet har også støttet aktiviteter som kan være med å fremme feltet sosialt entreprenørskap. For eksempel bidro Kavlifondet i 2012 til at sosiale entreprenører fritt kunne delta på Partnership for Change, en internasjonal konferanse om næringsliv og samfunnsansvar som ble arrangert i Oslo i mars 2012.

Kavlifondet støtter også den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) 2013. Støtten retter seg særlig inn mot festivalens aktiviteter for sosiale entreprenører. Kavlifondet  mener festivalen er en flott arena for sosiale entreprenører til både å hente inspirasjon og til å etablere nye samarbeid.

Les mer om kåringen av Årets sosiale entreprenør 2013