19. desember 2012

Viderefører støtte til ME-forskning

Funn fra forskning på ME ved Haukeland sykehus har allerede vakt oppsikt internasjonalt. Nå er forskningsgruppen i gang med en studie av vedlikeholdsbehandling med Rituximab.

Forskningsresultatene vil bli publisert våren 2013.
– Vi gjør vårt ytterste for at resultatene fra vår forskning skal bringe ME-feltet fremover i 2013, sier overlege Øystein Fluge ved Haukeland sykehus.

Olav Mella og Øystein Fluge fra Forskningsgruppen for Kronisk utmattelsessyndrom ved Haukeland sykehus

Fluge og avdelingsdirektør Olav Mella leder Forskningsgruppen for ME/CFS ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus. Kavlifondet har samarbeidet med forskningsgruppen siden 2011, og har nylig besluttet å videreføre støtten i 2013.

– Vi er svært takknemlige for samarbeidet med Kavlifondet. Det er ingen overdrivelse å hevde at vårt forskningsprosjekt er helt avhengig av støtten vi mottar fra Kavlifondet, sier Fluge.

0,2 prosent rammes
ME er en sykdom som rammer 0,2 prosent av befolkningen. ME-sykdommen har store implikasjoner for pasienten selv og for pårørende, og betyr også store utgifter for samfunnet. Samtidig er det slik at sykdomsmekanismene i liten grad er kartlagt, og det eksisterer heller ingen standard for godkjent behandling.

Forskningsgruppen ved Haukeland sykehus arbeider for å belyse mekanismene for ME-sykdommen. Det utføres også kliniske studier med medikamentell intervensjon, med mål om å utvikle en effektiv behandling for pasientene.

De kliniske studiene har vist at bruk av B-celle deplesjon med antistoffet Rituximab ga bedring hos to tredeler av pasientene. Disse resultatene publiserte forskningsgruppen i det anerkjente tidsskriftet Plos One i oktober 2011.

Våren 2013
Forskningsgruppen er nå i avslutningsfasen av en ny studie av vedlikeholdsbehandling med Rituximab. Resultatene av denne studien vil bli publisert våren 2013.

Prøver tatt fra pasientene før behandling og gjennom oppfølgningsperioden er utgangspunktet for intensiv forskning for å avklare sykdomsmekanismene. Dette arbeidet er svært viktig for at sykdommen skal bli anerkjent i medisinske miljøer. Samtidig er det et tidkrevende arbeid som innebærer kostnadskrevende analyser.

I  forskningsgruppen deltar i tillegg til overlege Øystein Fluge og avdelingsdirektør Olav Mella, professor Olav Dahl, samt molekylærbiologene  Dipak Sapkota og Ove Bruland i deltidsstilling.  Forskningsmedarbeiderene Sigrid Lunde og Kristin Risa er heltidsansatt i prosjektet.