16. januar 2013

Støtte til humor som medisin

Danske Hospitalsklovne gjør livet  lettere for barn på sykehus i Danmark. En andel av midlene Kavlifondet deler ut går til prosjekter bestemt av Kavlis ansatte. I Danmark får sykehusklovnene denne støtten.

Danske Hospitalsklovne har 22 spesielt utdannede klovner tilknyttet 18 sykehus i Danmark. Dårlig økonomi har truet det populære tiltaket. Nå sikrer midlene fra Kavlifondet fortsatt drift. – Tildelingen sikrer at vi kan besøke flere tusen sykehusinnlagte barn i år, sier Kenneth Øhrberg, som er direktør i Danske Hospitalsklovne.

– Jeg er virkelig stolt på medarbeidernes og Kavlis vegne, fordi vi bidrar til å gjøre livet som pasient lettere for mange tusen syke barn. Klovnene gir også foreldrene avlastning og en dose glede i en vanskelig tid, sier Finn Høy Houengaard, administrerende direktør i Kavli Danmark.

Kavli og Kavlifondet
Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. En andel av tildelingene går til prosjekter som de ansatte i henholdsvis Norge, Danmark, Sveige og Storbritannia stemmer frem.

Her kan du se hva Hospitalsklovnene gjør, og høre hvorfor de fikk støtte. Gå til