22. januar 2013

Unge for eldre bli fast tiltak

Ved Kroken sykehjem i Tromsø kommune har 10-klassinger vært ansatt som miljøarbeidere for å aktivisere beboerne. Aksjon Ungdom har vært et prøveprosjekt finansiert av Kavlifondet.  Tromsø kommune er begeistret og anbefaler at det bevilges penger til å videreføre tiltaket ved fem sykehjem i kommunen.

Tromsø kommune har bestemt at prøveordningen med ungdomsskoleelever ansatt som miljøarbeidere på sykehjem, skal iverksettes på flere sykehjem. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

-Dette er en gladsak. Vi har veldig gode erfaringer med prosjektet Aksjon ungdom her ved Kroken sykehjem, og etablerer kommunen dette inn som et fast tiltak. De unge har gjort en veldig god jobb for de eldre, og alle har hatt glede av prosjektet, sier prosjektleder Sol Andreassen.

I prosjektperioden fra januar til desember 2012 har fem ungdommer deltatt fast i arbeidet med å aktivisere beboerne. Takket være økonomisk støtte fra Kavlifondet, har sykehjemmet kunnet lønne ungdommene i henhold til tariff.  Byrådet i Tromsø anbefaler å videreføre prosjektet ved i alt fem sykehjem i kommunen, med en bevilgning på 800.000 kr i året.

Videreføres i hele kommunen

I Økonomiplanen for 2013-2016 skriver kommunen om «Aksjon ungdom 2012»:

«Prosjektet har fokus på å gi et positivt innblikk i helse og omsorgstjenesten og spesielt eldreomsorgen, med inspirerende og lystbetonte aktiviteter i samhandling mellom unge og eldre.

Erfaringer fra disse prosjektene viser at ungdom er interessert i eldreomsorg når de får kunnskap og mulighet til å arbeide med arbeidsoppgaver tilpasset unge arbeidstakere.  Ungdommer som har deltatt i prosjektet «Aksjon sommerjobb» søker sommerjobb året etter på samme tjenestested, og flere av ungdommene fremhever at de vil velge helsefagutdanning på videregående skole.  I tillegg er det prøvd ut et trivselsprosjekt på flere av sykehjemmene hvor ungdommer sammen med de eldre skaper trivsel og aktiviteter et par ettermiddager pr. uke. Prosjektet viser gode resultater og bør implementeres i alle sykehjem.»

God innsats

-Aksjon ungdom har vært svært vellykket som prosjekt, og vil videreføres ved Kroken sykehjem. Ungdommenes innsats og glede ved å delta var avgjørende for at vi valgte å fortsette, sier Andreassen.

-For Kavlifondet er det veldig inspirerende å se at relativt små midler til et lovende prosjekt er blitt gjennomført så godt og at det i tillegg tas i bruk i hele kommunen, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.