14. februar 2013

Kavlifondet støtter Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan

Avtalen om støtte dreier seg om etablering av et opplæringssenter for småbønder. Målet er økt matproduksjon. 460 småbønder i Sør-Sudan kommer til å få opplæring i jordbruk.  Kunnskapen  videreformidles  til deres respektive  landsbyer, hvor det er anslått at tusenvis lokale bønder kommer til å dra nytte av programmet.

NF og Kavlifondet Samarbeid_fotokred. Victoria Uwonkunda

Kavlifondet har et økende humanitært engasjement utenfor Norges grenser, og bistand til utdanning er en viktig del av dette. Samarbeidsavtalen mellom  Kavlifondet og Norsk Folkehjelp ble inngått i februar 2013 og gjelder 2013, med intensjon om forlengelse.

–  Vi takker Kavlifondet  for satsingen, og ser fram til samarbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (til høyre).

– Vi ser frem til å samarbeide med Norsk Folkehjelp i et prosjekt som er konkret og målbart, og som vil tilføre tre lokalsamfunn betydelig forbedret livskvalitet gjennom utdanning innenfor jordbruk, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen (til venstre).

Kavlifondet  prioriterer støtte til utdannings- og opplæringsprosjekter som er lokalt forankret  og har  gode, langsiktige effekter.
Med støtte fra Kavlifondet oppretter Norsk Folkehjelp «Model farming training centers», hvor rundt 460 småbønder i Sør-Sudan kommer til å få opplæring i jordbruk.  Kunnskapen  videreformidles  til bøndenes  landsbyer, og det er anslått at tusenvis bønder kommer til å dra nyte av programmet. Målet med opplæringssenteret er å få økt matproduksjon gjennom å styrke småbønders kunnskap om produksjon, lagring og tilgang til markeder.

South Sudan07_fotokred Henrik Stabell

Sør-Sudan er et svært fruktbart land med enorme områder upløyd mark, men både kunnskap og land har gått tapt på grunn av den langvarige konflikten i området.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Sør-Sudan siden 1986, og er en av de største internasjonale organisasjonene i landet. Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan har dreiet seg om demokratisering, likestilling og rettferdig fordeling, landbruk, helsetjenester, nødhjelp og minerydding.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli.- Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut ca. 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.