8. mars 2013

Følg med på Shonglap, Kavlifondets jubileumsprosjekt i Bangladesh!

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Målet er å gjøre jentene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. I løpet av de neste 3 årene skal 5400 jenter ved hjelp av støtte fra Kavlifondet gjennomgå Strømmestiftelsens Shonglap-skole.

Les mer om vårt samarbeidsprosjekt med Strømmestiftelsen, om Shahina og de
andre Shonglapjentene her.

Fra taus og undertrykt til sjef i eget liv.
Modige Shonglap-jenter demonstrerer for skolegang og mot barneekteskap, medgift og kvinnediskriminering.

Tekst på plakatene:
Jenter har også rett til skolegang!
Vi vil ikke gifte oss før vi er 18!
Vi har rett til å gå i fred!
Nei til medgift!