22. mars 2013

Kavli-konsernet fyller 120 år i 2013

Kavli startet som en fetevareforretning i Bergen, grunnlagt i 1893 av småbrukersønnen Olav Kavli fra Romsdalen. 28.april 2013 er det 120 år siden Olav Kavli løste sitt handelsbrev. Uten handelsbrev var det den gang ikke lov å drive forretning. Snart kommer boken om Kavli-konsernet.

Kavlis 120-årige historie er preget av innovasjon: Påleggskaviar, smelteost, ost på tube, lettmajones, Skyr, Raketosten i Sverige og Fun light i Danmark. På 1930-tallet var Kavli etablert som et multinasjonalt konsern med

Bokomslag_lite

fabrikker i Storbritannia, Danmark og Sverige. I 1962 overlot Olavs sønn Knut Kavli eierskapet til en ideell stiftelse, O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet). Knut Kavli var gift med en kjent svensk kulturpersonlighet, Karin Kavli. De hadde ingen barn som kunne overta driften av selskapet etter seg. Bakgrunnen for Knut Kavlis etablering av Kavlifondet var at han ønsket å sikre konsernet en langsiktig og samfunnsengasjert eier. Knut Kavli bestemte stiftelsens vedtekter, som sier at overskuddet fra driften av Kavli-konsernet skal fordeles til forskning, kultur og humanitære formål. Kavlifondet har et eget styre som beslutter og foretar utdelinger i tråd med fondets formål. Dette betyr at du er med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene, Korni og Druvan. I 2012 bevilget Kavlifondet 25 millioner kroner til kultur, forskning og sosialt arbeid.
De siste årene har Kavli-konsernet ekspandert både i inn- og utland, og vært med på å bryte det norske meierimonopolet gjennom opprettelsen av Q-Meieriene. I anledning jubileet blir det utgitt en bok om Kavlis historie. Forfattere er Ola Grytten og Kjell Bjørn Minde. Boken kommer ut på Bodoni Forlag  i midten av april.