23. april 2013

Bedre helse for mor og barn i Etiopia

Maternity Worldwide er en dansk humanitær organisasjon som siden 2005 har arbeidet for å redde etiopiske kvinners og barns liv i forbindelse med graviditet og fødsel. Kavlifondet er med som støttespiller.  

MWW

Hvert år dør nesten 300 000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Over 99 prosent av disse dødsfallene skjer i verdens fattige land. Adgang til grunnleggende fødselshjelp kan redusere dødeligheten med 80 prosent, mener Maternity Worldwide.

Maternity Worldwide legger til grunn at det må arbeides fra flere fronter for å oppnå bedre helse for mor og barn. Derfor har de siden 2006 implementert et stort Integrated Maternal Health project i West Wollega i Etiopia. Kavlifondet er med som støttespiller til prosjektet, som når ut til mer enn 100 landsbyer og omfatter helsestasjoner og sykehus.

Maternity Worldwide arbeider blant annet med:
– Informasjon og undervisning i landsbyer om hvordan helsen til mor og barn kan sikres ved graviditet og fødsel
– Å sørge for at flere gravide kommer til kontroll
– Bidra til sikre fødsler gjennom opplæring av lokale jordmødre og leger
– Styrke kvinnenes posisjon i samfunnet ved å gi kvinner utdanning i entreprenørskap
– Gi kvinner mulighet til å ta opp mikrolån.

Maternity Worldwide har laget en video om app de har fått utviklet. Den veileder jordmødre og helsepersonell når de står overfor vanskelige graviditeter og fødsler. Se filmen her.