29. april 2013

Effektiv hjelp til mor og barn i Niger

Health & Development International (HDI) er en liten norsk organisasjon som er etablert for å forebygge sykdommer som kan utryddes. I Niger har innsatsen til HDI gitt betydelig redusert mødre- og barnedødelighet. Fødselsrelaterte sykdommer er forbygget for over 250 000 mennesker. Kavlifondet har støttet HDIs arbeid siden 2010.

– Vi har utdannet én frivillig kvinne og én mann i hver landsby. De har lært at solen aldri må stå opp to ganger over en kvinne i fødsel. Kvinnen må til sykehus før så skjer. Eselkjerre til nærmeste helseklinikk er en mulighet, men med mobiltelefon kan også ambulansen tilkalles. Siden mai 2008, fire måneder etter prosjektet startet, er ingen kvinne død av blokkert fødsel i HDIs prosjektområde Bankilare i Niger, sier Anders Seim, lege og primus motor i HDI. Det utgjør mer enn 52 000 fødsler uten dødsfall på grunn av blokkert fødsel, som var én av to hovedårsaker til at kvinner døde i fødsel tidligere.

Seim_april2013

Lang erfaring

Anders Seim har lang erfaring med vellykket sykdomsforebygging i fattige land. Siden 1989 har han arbeidet med mål om å bekjempe guineaormsykdom. Sykdommen spres ved forurenset drikkevann. Prosjektet distribuerte blant annet ni millioner vannrensende sugerør i Sudan. Da prosjektet startet hadde 3,5 millioner mennesker guineaormsykdommen på verdensbasis. I dag er tallet mindre enn 500.

Anders Seim opprettet Health & Development International (HDI) i 1990. HDI finansierer prosjektene sine ved hjelp av støtte fra privatpersoner, bedrifter og stiftelser, som Kavlifondet, men får også støtte fra Norad. HDIs arbeid er omtalt i en rapport om norsk innsats innen global helse, utgitt av Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Niger

Niger er et av verdens aller fattigste land. Med helseministeren og landets førstedame i spissen bestemte myndighetene i Niger seg i februar 2013 for et nytt initiativ lansert av HDI. Ved systematisk bruk av et medikament som koster én krone per dose kan landet oppnå opp mot 90 prosent reduksjon i antall kvinner som blør i hjel ved fødsel.

Nå vil HDI teste sitt opprinnelige, vellykkede landsbybaserte prosjekt for kvinner og barn ved fødsel også i andre land. Det er mange steder hvor kvinner og spebarn dør ved fødsel og hvor altfor mange kvinner som overlever en blokkert fødsel ender med livsvarig fødselsfistel. Samtidig er det behov for å utvide programmet til andre områder i Niger.

HDI-Norge har en søsterorganisasjon i USA som i likhet med HDI-Norge støttes av privatpersoner, bedrifter, og store og små stiftelser. Også den amerikanske grenen av HDI har oppnådd tillitt og økonomisk støtte for sitt arbeid fra myndighetene. Grunnprinsippene og målene er de samme: Best mulig helsemessig, økonomisk, sosial utvikling, samt verdighet for kvinner og barn, og andre som lider av lett forebyggbare og spesielt nedverdigende sykdommer som kan utryddes. Dette gjøres ved bruk av midler som er små i forhold til gevinsten som oppnås.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut cirka 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.