24. april 2013

Kavlifondets virksomhet i 2012

Gode resultater for næringsmiddelkonsernet Kavli Holding AS har gitt Kavlifondet mulighet til å øke tildelingene de senere årene. I 2012 ble det delt ut 25 millioner kroner. Det forventes at tildelingene øker ytterligere i 2013.   

Årsberetning

Kavlifondet eier Kavli-konsernet. Konsernet består av flere selskaper, blant disse Q-meieriene og Kavli. Det er dette eierskapet som muliggjør Kavlifondets allmennyttige virksomhet. Kavli er et av Norges største, eldste og mest internasjonale næringsmiddelkonsern, og har produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, England og Skottland. Kavlis produkter blir solgt i mer enn 20 land.

I tråd med fondets vedtekter reinvesteres noe av overskuddet fra Kavli i selskapet, for å styrke og utvikle næringsvirksomheten. Resten deles ut til allmennyttige formål.

Tildelingene fra Kavlifondet har økt de senere årene. I 2012 ble det delt ut 25 millioner kroner. I 2013 forventes utdelingene å nærme seg 30 millioner kr.

I 2012 ble det gitt støtte til 34 prosjekter. Utdanning og forskning er grunnleggende forutsetninger for utvikling og økt velferd. Kavlifondet støttet derfor i 2012 flere gode utdannings – og opplæringsprosjekter innen kultur og humanitær bistand.

Humanitært arbeid
Kavlifondets støtte til humanitære prosjekter skal spesielt hjelpe svake og vanskeligstilte i utviklingsland, og i land hvor Kavli har produksjonsvirksomhet. Prosjektene dreier seg om utdannelse, ernæring, helse, rusmisbruk, barn og unges oppvekstvilkår og bedring av eldres situasjon. Kavlifondet ønsker spesielt å bidra til prosjekter som setter mennesker i stand til å hjelpe seg selv.

Forskning
Kavlifondet er spesielt opptatt av å støtte forskning som kan forebygge og bekjempe alvorlige sykdommer og har i flere år støttet demens – og ME forskning.

Kultur
Kavlifondet prioriterer å støtte ulike kulturprogrammer knyttet til barn og unge.

Jubileumsår
I 2012 var det 50 år siden Knut Kavli stiftet Kavlifondet. I 2013 er det 120 år siden
Knuts far, Olav Kavli, etablerte O Kavli AS. I forbindelse med Kavlis 120-årsjubileum har et forskerteam ledet av Ola Grytten fra Handelshøyskolen i Bergen skrevet en bok om Kavli-konsernets historie.

Her kan du lese Kavlifondets årsberetning for 2012: http://kavlifondet.no/om-kavlifondet/arsberetning/