24. april 2013

Møteplass for sosiale entreprenører

Kavlifondet betaler billetten for sosiale entreprenører som ønsker å delta på konferansen Partnership for Change 15.-16.mai i Oslo.   
pfc_plain
Partnership for Change er en nettverksorganisasjon bestående av nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner. Målet er sosial forandring og et bedre samfunn. I år arrangerer de for tredje gang en stor konferanse i Oslo, med innledere og deltakere fra hele verden. Årets tema er «Empowering Youth». Kavlifondet tilbyr i år som i fjor sosiale entreprenører gratis inngang på konferansen, som skal være et sted hvor aktører fra næringsliv og organisasjonsliv kan dele erfaringer, diskutere og inspirere hverandre til å bidra til sosial innovasjon.
– Vi ser på Partnership for Change som en viktig arena for sosiale entreprenører, og tar billettkostnadene for dem fordi vi ønsker at flest mulig skal ha anledning til å delta, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.
Påmelding skjer via nettsidene til Partnership for Change . Her kan du også lese mer om konferansen, for å se om den er noe for deg. http://www.partnershipforchange.net/conference2013/