23. april 2013

Sosialt miljøprosjekt

Vanskeligstilte i Oslo får tilbud om gratis mat når Matsentralen åpner til høsten. Målet er at fullverdig overskuddsmat ikke skal kastes, men komme til nytte. Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon eier Matsentralen. Kavlifondet er med som støttespiller.

Den nyetablerte Matsentralen skal distribuere overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte i Oslo-området. Matsentralen anslår at 3000 personer vil få tilgang til trygg og fullverdig mat som ellers ville ha blitt kastet. Utdeling og servering av mat er en viktig del av det tilbudet ideelle organisasjoner gir til vanskeligstilte personer i Oslo, både som hjelp i en vanskelig økonomisk situasjon og som et tilbud om sosialt samvær.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet deltok da det ble markert at Samvirket Matsentralen er stiftet. Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet var med i arbeidsgruppen som utredet mulighetene for en matsentralen. Matsentralen planlegges åpnet i august-september. Daglig leder for Matsentralen er Gjermund Stormoen.

– For første gang i historien har de tre store hjelpeorganisasjonene formalisert et samarbeid. Det mest spennende med prosjektet er allikevel at samarbeidet også inkluderer handelsbedrifter og næringsmiddelindustrien, sammen med Kavlifondet. Uten denne brede støtten ville det ikke være mulig å tenke seg en etablering av Matsentralen. Med andre ord en skikkelig dugnad for å hjelpe vanskeligstilte, sier Stormoen.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut cirka 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.