9. mai 2013

Den første dagen er den farligste

Den årlige rapporten fra Redd Barna om global helse for mødre og spedbarn er trist lesning. Hvert år dør nesten 300 000 mødre i forbindelse med fødsel. Tre millioner nyfødte dør av årsaker som er enkle og billige å forebygge. Prosjektene Kavlifondet støtter, er i tråd med rapportens anbefalinger.  

Den første dagen i livet er den farligste man opplever, uansett hvor i verden man blir født. Men det er svært store forskjeller på hvor Newbornsfarlig det er å komme til verden. Jo fattigere land, jo høyere risiko. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara ligger på bunnen av den dystre listen. Anbefalingene fra ekspertene er klare, og de fire prosjektene Kavlifondet støtter på dette området, er i tråd med disse anbefalingene.

En viktig årsak til de mange dødsfallene er at mødrene er svært unge og har dårlig helse.
Kavli_kvinnorShonglap er Kavlifondets samarbeid med Strømmestiftelsen hvor unge jenter i Sør Asia får opplæring i lesing og skriving, helse, hygiene og ernæring og ikke minst det å sette grenser og bestemme over eget liv. Å hindre at jentene blir giftet bort som barn, er et viktig mål. Tall fra Unicef viser at 75 prosent av jentene i Bangladesh blir giftet bort som barnebrud.

Å investere i helsearbeidere og enkelt utstyr gir stor effekt

Kavlifondet samarbeider med Health & Development International (HDI), en liten norsk organisasjon som er etablert for å forebygge sykdommer som kan utryddes. I Niger, som er verdens tredje farligste land for fødende og nyfødte, har innsatsen til HDI gitt betydelig redusert mødre- og barnedødelighet. Fødselsrelaterte sykdommer er forbygget for over 250 000 mennesker. Kavlifondet har støttet HDIs arbeid siden 2010.
– Vi har utdannet én frivillig kvinne og én mann i hver landsby. De har lært at solen aldri må stå opp to ganger over en kvinne i fødsel. Kvinnen må til sykehus før så skjer. Eselkjerre til nærmeste helseklinikk er en mulighet, men med mobiltelefon kan også ambulansen tilkalles. Siden mai 2008, fire måneder etter prosjektet startet, er ingen kvinne død av blokkert fødsel i HDIs prosjektområde Bankilare i Niger, sier Anders Seim, lege og primus motor i HDI.

Det utgjør mer enn 52 000 fødsler uten dødsfall på grunn av blokkert fødsel, som var én av to hovedårsaker til at kvinner døde i fødsel tidligere.

Seim_april2013Med helseministeren og landets førstedame i spissen bestemte myndighetene i Niger seg i februar 2013 for et nytt initiativ lansert av HDI. Ved systematisk bruk av et medikament som koster én krone per dose kan landet oppnå opp mot 90 prosent reduksjon i antall kvinner som blør i hjel ved fødsel. Nå vil HDI teste sitt opprinnelige, vellykkede landsbybaserte prosjekt for kvinner og barn ved fødsel også i andre land.

CapaCare utdanner helsepersonell i Sierra Leone, et annet afrikansk land som er plassert på 10 på bunnen-listen i rapporten. Hensikten med det kirurgiske opptreningsprogrammet i regi av CapaCare i er å trene helsearbeidere som ikke er leger til å gjøre kirurgi. Etter endt CapaCare-opplæring kan helsearbeiderne gjennomføre enkle, men livsviktige kirurgiske inngrep, som brokkoperasjoner, hudtransplantasjoner og fødselshjelp.
Kavlifondet har de siste to årene vært CapaCares viktigste økonomiske støttespiller og vil videreføre samarbeidet i ytterligere to år.

MWWKavlifondet støtter også arbeidet til Maternity Worldwide (MWW). MWW er en dansk humanitær organisasjon som siden 2005 har arbeidet for å redde etiopiske kvinners og barns liv i forbindelse med graviditet og fødsel.
Maternity Worldwide arbeider blant annet med:
– Informasjon og undervisning i landsbyer om hvordan helsen til mor og barn kan sikres ved graviditet og fødsel
– Å sørge for at flere gravide kommer til kontroll
– Bidra til sikre fødsler gjennom opplæring av lokale jordmødre og leger
– Styrke kvinnenes posisjon i samfunnet ved å gi kvinner utdanning i entreprenørskap
– Gi kvinner mulighet til å ta opp mikrolån.

Rapporten fra Redd Barna finner du her.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut cirka 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.