19. juni 2013

Garantert livsglad

Stiftelsen Livsglede for Eldre har som mål gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Kavlifondet forlenger sitt samarbeid med stiftelsen, som tilbyr sykehjem å bli sertifisert som Livsgledesykehjem.Nå vil Regjeringen bidra til at sykehjem i hele Norge kan bli Livsgledesykehjem.   

livsgledesertifiseringshjerte - KopiSertifiseringsordningen Livsgledesykehjem er utviklet av stiftelsen i samarbeid med Trondheim kommune. Nå vil regjeringen samarbeide med stiftelsen for å  etablere sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem på nasjonalt nivå. I Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, heter det: «For å styrke den aktive omsorgen og sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum, ønsker regjeringen å etablere en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av Stiftelsen Livsglede for eldre. Sertifiseringen skal gjennomføres i et tett samarbeid med lokalforeningene, videregående skoler og andre frivillige»

Livsgledesykehjem ivaretar brukernes egne behov og ønsker knyttet til sosiale, kulturelle og åndelige opplevelser. Blant kriteriene det legges vekt på er

• at det legges til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
• at sykehjemmet samarbeider med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
• at alle beboere kommer ut i frisk luft minst en gang i uken
• at det legges til rette for beboernes kontakt med dyr
• at sykehjemmet har god kommunikasjon med pårørende
• at årstidene er en naturlig del av sykehjemmets hverdag

Nylig ble Solhaug bo- og omsorgssenter sertifisert som det første Livsgledesykehjemmet på Sørlandet, så fulgte Bromstad og Byneset Helse og Velferdsenter i Trondheim. Det er nå syv sykehjem i Norge som er sertifisert som livsglade, og mange står på trappene.
”Lev livet – livet ut” er mottoet til stiftelsen Livsglede for Eldre, som ønsker at det både skal gis «år til livet» og «liv til årene».

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut cirka 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.