21. juni 2013

Gulljazz

I sommer vil artister som opptrer på Moldejazz og Oslo Jazzfestival også bli å finne i fullt driv på utvalgte sykehjem i de to byene.  
Den store publikumsgruppen som bor på sykehjem kan ikke lenger ta aktivt del i festivalverdenen, derfor vil Gulljazz bringe den  til dem.
Mabojazz_2-De eldre har behov for og fortjener et kulturtilbud av høy kvalitet, på lik linje med barn, unge og voksne. Der det arrangeres jazzfestival, bør det også være en Gulljazz-festival, mener prosjektansvarlig Birgit Skogen.
Gulljazz er et nytt konsept, utviklet i samarbeid mellom Birgit Skogen og Kavlifondet.
Skogen har de siste 10 årene arrangert jazzfestival på Majorstutunet bo- og behandlingssenter (Mabo) i Oslo. Mabojazz har utviklet seg til å bli en suksessfestival med cirka 400 besøkende i alderen 0 -105 år, og fem band som spiller fra formiddag til sen kveld. Sykehjemmets hage er festivalområde med, scene, publikumstelt, griller, bar med øltappetårn og alle rettigheter. Beboere og ansatte med familie og venner er invitert.
Erfaringene fra Mabojazz skal nå komme andre sykehjemsbeboere til gode, og Gulljazz etableres som et nasjonalt initiativ.
Gulljazz 2013 arrangeres i samarbeid med Oslo Jazzfestival, Moldejazz og utvalgte sykehjem. På sikt er målet å tilby Gulljazz til andre etablerte sommerfestivaler i Norge.
OrkesterGulljazz byr på et variert program basert på musikk fra første halvdel av 1900-tallet, med kremen av norske musikere.