8. juni 2013

Kavlifondet blir viktig partner for demenstilbudet Grønn Omsorg

Kavlifondet og Kirkens Bymisjon i Oslo inngår et treårig samarbeid om prosjektet Grønn Omsorg i Storbyen, et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen.

Samarbeidet sikrer drift av dagtilbudet Grønn Omsorg i Storbyen og vil bety generell kompetanseutvikling av dagtilbud for personer med demens.

– Vi er strålende fornøyde med denne avtalen. Nå kan deltakere, pårørende og vi som jobber her puste lettet ut, sier prosjektleder for Bymisjonsprosjektet Grønn Omsorg i Storbyen, Anita Ellefsen.

Langsiktighet
Grønn omsorg er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen, som tilbyr aktive, meningsfulle og inkluderende dager i gårdsmiljøet på Skjerven gård i Maridalen.

Oslo kommune har finansiert prosjektet fra september 2009 til mai 2012, mens Kirkens Bymisjon holdt liv i prosjektet frem til årsskifte. Nå sikrer Kavlifondet driften av det vellykkede prosjektet, frem til en ny kommunal driftsmodell er på plass, ventelig medio 2013.

– På kort sikt holder vi liv i et prosjekt vi har stor tro på, men den langsiktige målsetningen er å bistå Bymisjonen med å formidle erfaringer og kunnskap fra Grønn Omsorg i Storbyen til andre initiativtagere som ønsker å skape et verdig tilbud for personer med demens og deres pårørende, sier daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen.

Kompetent samarbeidspartner
Kavli ble etablert i 1893. I 1962 overførte Knut Kavli, sønn av grunnleggeren Olav Kavli, eierinteressene til Kavlifondet. Kavlifondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje og har i flere år støttet forskning og prosjekter rettet mot eldre og personer med demens. .

– Vi opplever Kirkens Bymisjon som en veldig kompetent samarbeidspartner, som kan utvikle, videreformidle og spre kunnskap om demente dagpasienter på en god måte, sier Iversen.

Ekstra spennende avtale
Kirkens Bymisjon er svært fornøyd med den treårige avtalen.

– Vi er veldig takknemlige for samarbeidet vi er i ferd med å etablere med Kavlifondet. Langsiktigheten i samarbeidet gjør avtalen ekstra spennende og gledelig, og vil gi ro og forutsigbarhet i fremdriften til prosjektet. Det er denne typen avtaler vi aller helst ønsker oss med stiftelser og fond, sier prosjektleder i Kirkens Bymisjon Karen Stenersen Lien.