9. juni 2013

Oppsøkende konsertvirksomhet i Bergen

Er du i Bergen når det er festspill, sørger Festspillenes Utevirksomhet for at du merker det.

Samarbeidet med Kavlifondet gjør det mulig for Festspillene også å arrangere konserter på byens sykehus, sykehjem og eldresentre.

I 2012 holdt Festspillene konserter på Haraldsplass Diakonale sykehus, Haukeland universitetssykehus, Løvåsen sykehjem og Bergen Røde Kors sykehjem. I 2013 er planen å utvide tilbudet til også å omfatte eldresentre. Det er festspillartister som spiller på det ordinære festspillprogrammet som holder konsertene, som er et svært populært innslag.

Samarbeidet med Kavlifondet betyr dessuten at brukere av Bergen Røde Kors blir invitert til Festspillenes konserter og forestillinger.

Kavlifondet fortsetter samarbeidet med Festspillene i  2013. -Vi er glade for at Kavlifondet  gjør at vi når ut til folk  som ikke har muligheten til å oppsøke Festspillene selv, sier Nina K. Lauvsnes i Festspillene.

Knut Kavli etablerte Kavlifondet som en stiftelse i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.

Ksenija Sidorova, akkordeon, på Haraldsplass Diakonale sykehus (Foto: Geir Johannesen)