3. juli 2013

Støtter sanserom og lokalt behandlingstilbud

Deler av midlene Kavlifondet deler ut går hvert år til prosjekter bestemt av Kavlis ansatte.   Kavlis ansatte i Storbritannia har bestemt at en lokal behandlingsklinikk for nyresyke og et sanserom  for funksjonshemmede barn og unge skal få deres andel av Kavli-midlene. 

Den nyåpnede lokale behandlingsklinikken for nyresyke ligger i den skotske byen Kirkcudbright. Fordi nyresykdom betyr hyppige og langvarige behandlinger, er et lokalt behandlingstilbud av stor betydning. Bidraget fra Kavlis ansatte gjør at flere pasienter får et lettere liv, og slipper å bli belastet med en lang og slitsom reise i tillegg til en krevende behandling.

SENSORY 'GROUP PIC' 2ADryden School i Gateshead i Nord-England er en liten skole for funksjonshemmede barn med alvorlige lærevansker. Med støtte fra Kavlifondet har skolen etablert et sanserom, med profesjonelt lys- og lydutstyr. Her kan elevene bruke alle sanser for å tilnærme seg ny kunnskap.

Storbritannia var et av de første landene Kavli eksporterte til, og Kavlis Primula-ost ble første gang solgt i Storbritannia i 1929. Kavlis første fabrikk i Storbritannia ble åpnet i 1936.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut ca. 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.