1. juli 2013

Kavlifondet bidrar til talentutvikling for strykere i regionen Hordaland, Rogaland og Agder

Med støtten fra Kavlifondet får 1B1 den kraften som trengs for å etablere og utvikle et talentutviklingsprogram for styrkere i regionen.

Kavlifondet har fokus på talentutvikling, og ved å støtte 1B1 bidrar vi til utvikling av talenter i regionen. 1B1’s arbeidsmetoder, fokus og levende musisering gir bred forankring og engasjement blant unge talenter, så vel som hos erfarne musikere. Energien, entusiasmen og kvaliteten på 1B1’s konserter og innspillinger gir velklingende resultater som tiltrekker seg verdensledende solister. Når 1B1 spiller er gleden stor og følelsene sterke, både på scenen og i salen.

Gjennom 1B1 – satsingen går de 3 universitetene i regionen, UiA, UiS og UiB Griegakademiet, og videregående skoler og kulturskoler sammen om et komplett talentutviklingsprogram fra de yngste til de som står på terskelen til en profesjonell karriere som utøvende musikere, solister og instruktører.

Kavlifondet prioriterer støtte til utdannings- og opplæringsprosjekter som har gode og langsiktige effekter. Prosjektet «1B1 – Talentutvikling for strykere i regionen» er et godt eksempel på at individuell tilpasning, raushet, kompetansedeling og utdanning kan gi grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i tillegg til personlig utvikling, sterke kunstneriske resultater og gode opplevelser for utøvere og publikum.