1. juli 2013

Tar med seg jordbrukskunnskap hjem

Sør-Sudan har cirka ni millioner innbyggere, og tre av fire har jordbruk som viktigste næringsvei. Sør-Sudan er  svært fruktbart, men både kunnskap om jordbruk  og landområder har gått tapt på grunn av den langvarige konflikten i området.  70% av Sør-Sudans innbyggere kan hverken lese eller skrive. 

Landbruk-i-Soer-Sudan_imagelarge

Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp, et opplæringssenter for småbønder i Sør-Sudan som ble igangsatt i februar i år.  Prosjektet innebærer at 460 småbønder i løpet av 2013 får opplæring i jordbruk. Etter endt kursperiode skal elevene selv bli lærere, og vende hjem til sine landsbyer og videreformidle kunnskapen om nye jordbruksteknikker, lagring av såkorn og ferdige produkter og tilgang til markeder.

Rose Poni (45) er leder for en av de fire opplæringsgruppene.  Rose er gift og har fire barn, og har denne kommentaren til jordbruksopplæringen hun deltar i: «I gruppen har jeg har lært å utnytte jorden på en bedre måte. Jeg har lært å så i riktig avstand og når jeg bør høste. Ikke minst har jeg lært om riktig kosthold, dette er viktig for familien.»

Du kan lese første rapport fra prosjektet her.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Sør-Sudan siden 1986, og er en av de største internasjonale organisasjonene i landet. Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan har dreiet seg om demokratisering, likestilling og rettferdig fordeling, landbruk, helsetjenester, nødhjelp og minerydding.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet, og i 2012 ble det delt ut ca. 25 millioner kroner til humanitær virksomhet, forskning og kultur.